Lễ Hằng Thuận Xuân Đạt Khánh Chi

Lễ hằng thuận của Xuân Đạt và Khánh Chi được tổ chức tại chùa Van Niên Hồ Tây, ngôi chùa cổ có tuổi hàng ngàn năm tuổi. Lễ hằng thuận của đôi bạn trẻ diễn ra hết sức trang nghiêm được trụ trì chùa Vạn Niên khai lễ, tiếp sau là chư tăng từ trong Đồng Nai và Sài Gòn xa xôi trực tiếp làm MC và căn dặn đôi bạn trẻ đạo hiếu và đạo nghĩa vợ chổng để đôi bạn trẻ có hành trang bước vào cuộc sống gia đình.