Lễ Hằng Thuận Xuân Đạt Khánh Chi

admin
admin
Tháng Ba 16, 2019Tháng Tám 15, 2019

Lễ hằng thuận của Xuân Đạt và Khánh Chi được tổ chức tại chùa Van Niên Hồ Tây, ngôi chùa cổ có tuổi hàng ngàn năm tuổi. Lễ hằng thuận của đôi bạn trẻ diễn ra hết sức trang nghiêm được trụ trì chùa Vạn Niên khai lễ, tiếp sau là chư tăng từ trong Đồng Nai và Sài Gòn xa xôi trực tiếp làm MC và căn dặn đôi bạn trẻ đạo hiếu và đạo nghĩa vợ chổng để đôi bạn trẻ có hành trang bước vào cuộc sống gia đình.

QUAY PHÓNG SỰ CƯỚI

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *