Party Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10 Công Ty Suri

Ghi hình một buổi party kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 của công ty Suri ảnh viện cho mẹ và bé. Không khí hết sức vui nhộn và quá nhiều cảm xúc. Những cô gái được làm nhận viên công ty Suri thật hạnh phúc